فرداد فرحزاد، اخبار فوری، گفتگوهای عمیق و گزارش‌های بی‌نظیر را از سراسر جهان برای شما به ارمغان می آورد. Twitter: @fardadfarahzad

*فرداد فرحزاد: ۱۴ تیر ۱۴۰۳ - ۴ ژوئیه
*فرداد فرحزاد: ۱۳ تیر ۱۴۰۳ - ۳ ژوئیه
*فرداد فرحزاد: ۱۲ تیر ۱۴۰۳ - ۲ ژوئیه
‏‏‏۲۴ با فرداد فرحزاد : ۱۱ تیر ۱۴۰۳ - ۱ ژوئیه
*فرداد فرحزاد: ۶ تیر ۱۴۰۳ - ۲۶ ژوئن
*فرداد فرحزاد: ۴ تیر ۱۴۰۳ - ۲۴ ژوئن
*فرداد فرحزاد: ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ - ۲۰ ژوئن
*فرداد فرحزاد: ۳۰ خرداد ۱۴۰۳ - ۱۹ ژوئن
*فرداد فرحزاد: ۲۹ خرداد ۱۴۰۳ - ۱۸ ژوئن
*فرداد فرحزاد: ۲۸ خرداد ۱۴۰۳ - ۱۷ ژوئن
*فرداد فرحزاد: ۲۴ خرداد ۱۴۰۳ - ۱۳ ژوئن
*فرداد فرحزاد: ۲۳ خرداد ۱۴۰۳ - ۱۲ ژوئن

پادکست‌ها