پخش‌کننده‌ها

فرکانس‌های ماهواره‌ای

شنوندگان می‌توانند برنامه‌های «ایران‌ اینترنشنال» را از ماهواره‌های زیر گوش کنند. مشخصات فرکانس این ماهواره‌ها به شرح ذیل است

ترکمن‌عالم

ایران
10887فرکانس
عمودیپولاریزاسیون
۲۷۵۰۰سیمبل‌ریت
-ترسنپوندر
2/3اف‌ای‌سی
-منطقه جغرافیایی

ترکمن‌عالم

ایران
10845فرکانس
عمودیپولاریزاسیون
۲۷۵۰۰سیمبل‌ریت
-ترسنپوندر
2/3اف‌ای‌سی
-منطقه جغرافیایی

اپلیکیشن +I

سرویس‌های آرشیوی