میزان جدی بودن هشدار گروه هفت به جمهوری اسلامی و بررسی اقدامات احتمالی جدید آن‌ها

میزان جدی بودن هشدار گروه هفت به جمهوری اسلامی و بررسی اقدامات احتمالی جدید آن‌ها گفت‌وگو با شاهین مدرس، پژوهشگر ارشد مرکز خاورمیانه و نظم جهانی

جمعه ۱۴۰۳/۰۳/۲۵