دنیای چین - فصل دوم

دنیای چین - فصل دوم

این مجموعه مستند به بررسی روند صعودی تبدیل شدن چین از یک کشور عقب‌مانده کشاورزی به یک مرکز ثقل اقتصادی و تاثیر ابتکار جهانی یک تریلیون دلاری کمربند و جاده می‌پردازد و این که چطور تلاش کشور برای ورود به خاورمیانه و رابطه با جمهوری اسلامی ایران بخشی از برنامه ۵۰ ساله چین برای چیره شدن بر آمریکا و جایگزین کردن آن به عنوان قدرت اول جهان است.

قسمت‌ها

دنیای چین - چشم‌انداز ۲۰۴۹
دنیای چین - ارتش آزادی‌بخش خلق
دنیای چین - جاده ابریشم دیجیتال
دنیای چین - جاده ابریشم سبز
دنیای چین - پاکستان
دنیای چین - افغانستان